Zgłoszenia będą przyjmowane drogą internetową na e-mail:

razembezpiecznie2011@gmail.com


W e-mailu prosimy podać: 

1. Klasa
2. Marka samochodu/model
3. Numer rejestracyjny(jeżeli nie posiada wpisać – brak)
4. informację o napędzie (RWD, FWD, 4x4)
5. Imię i nazwisko
6. Data urodzenia
7. Pesel
8. Adres stałego miejsca zamieszkania wraz z kodem pocztowym
9. Numer telefonu
10. Adres e-mail
11. Rozmiar koszulki

12. potwierdzenie dokonania przelewu

 

Przykład:

1. A
2. Opel Astra
3. brak
4. FWD
5. Paulina Jaksender
6. XX.XX.XXXX
7. 000000000
8. Pcim Dolny, ul. Pomostowa 1
9. 500 500 5000
10. pau.jak@o2.pl
11. M

12. plik